Organisatie

Peuteropvang t’ Krobbehus is onderdeel van de Stichting Kinderopvang Friesland.
De Stichting biedt verschillende soorten kinderopvang aan in vele gemeenten in Friesland.

De leidsters

Op t’Krobbehus zijn 2 vaste leidsters werkzaam: Anneke Wanders, Immie de Kroon .
Elke groep wordt geleid door 2 juffen, op maandag -en donderdagmorgen zijn dat Anneke Wanders en Immie de Kroon, op dinsdag -en vrijdagmorgen zijn dat Anneke Wanders en Immie de Kroon.

In alle groepen worden de leidsters ondersteund door een vaste vrijwilligster.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit 3 personen , allen ouders die kinderen op de peuteropvang hebben. De ouderraad ondersteunt de leidsters bij verschillende activiteiten waaronder het tuinfeest en het kerstontbijt.

Zij hebben een meedenkende en adviserende rol. Ze hebben de taak zich te (laten) informeren over het pedagogisch beleid van Kinderopvang Friesland, Reglement Oudercommissie, Klachtenregeling Oudercommissie, Centrale Oudercommissie en over zaken als veiligheid, gezondheid en welzijn op de peuteropvang voor zover dit de peuters en/of de ouders aangaat.